اشتراک گذاری تجربه اپلای

اشتراک تجربه

بورسیه پلاس از شما مخاطبین گرامی دعوت می‌کند تا با اشتراک گذاری نتیجه پذیرش / عدم پذیرش خود جهت تحصیل در خارج از کشور، به تهیه آرشیوی جامع که پیش‌بینی رفتار دانشگاه‌های مختلف را ساده نماید، کمک نمائید.

گفتنی است که تمامی اطلاعات شخصی شما (مثل نام و نام خانوادگی، راه ارتباطی، ایمیل و …) محفوظ بوده و به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.