لیسانس

بورسیه کنکوردیا

بورسیه فول فاند دانشگاه کنکوردیا کانادا در مقطع کارشناسی در سال 2021

بورسیه فول فاند دانشگاه کنکوردیا کانادا در مقطع کارشناسی در سال 2021 شرح بورسیه: دانشگاه کنکوردیا کانادا بورسیه تحصیلی the Presidential Scholarships programme برای دانشجویان با استعداد خارجی جهت تحصیل ... ادامه مطلب
بورسیه دانشگاه جیمز

بورسیه دانشگاه جیمز کوک استرالیا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 2021

بورسیه دانشگاه جیمز کوک استرالیا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 2021 شرح بورسیه: دانشگاه جیمز کوک استرالیا بورسیه تحصیلی the International Excellence Scholarships برای دانشجویان خارجی در ... ادامه مطلب
بورسیه دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا

بورسیه دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا، مقطع کارشناسی رشته شیمی و فیزیک

بورسیه دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا در مقطع کارشناسی در سال 2021 شرح بورسیه: دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا در دانشکده های شیمی و فیزیک خود بورسیه تحصیلی برای دانشجویان خارجی در ... ادامه مطلب