انگلستان

بورسیه دانشگاه ساوتهمپتون

بورسیه تحصیلی فول فاند دانشگاه ساوتهمپتون انگلستان در مقطع دکتری در سال 2020

بورسیه تحصیلی فول فاند دانشگاه ساوتهمپتون انگلستان در مقطع دکتری در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه ساوتهمپتون انگلستان بورسیه تحصیلی در مقطع دکتری برای دانشجویان داخلی و خارجی در سال ... ادامه مطلب
بورسیه دانشگاه لوفبورو

بورسیه تحصیلی فول فاند دانشگاه لوفبورو انگلستان در مقطع دکتری در سال 2020

بورسیه تحصیلی فول فاند دانشگاه لوفبورو انگلستان در مقطع دکتری در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه لوفبورو انگلستان بورسیه تحصیلی فول فاند در مقطع دکتری برای دانشجویان داخلی و خارجی ... ادامه مطلب
بورسیه ولورهمپتون انگلستان

بورسیه تحصیلی دانشگاه ولورهمپتون انگلستان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

بورسیه تحصیلی دانشگاه ولورهمپتون انگلستان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه ولورهمپتون انگلستان بورسیه تحصیلی  Lord Paul Merit-Based Scholarship. برای دانشجویان خارجی با استعداد ... ادامه مطلب
بورسیه کامپیوتر منچستر

بورسیه تحصیلی دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه منچستر در مقطع کارشناسی ارشد

بورسیه تحصیلی دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه منچستر برای تحصیل دانشجویان بین المللی شرح بورسیه: دانشگاه منچستر انگلستان برای آن دسته از دانشجویانی که علاقه مند به رشته علوم کامپیوتر هستند، ... ادامه مطلب