استرالیا

بورسیه مک‌کواری

بورسیه فول فاند دانشگاه مک‌کواری استرالیا در مقطع دکتری در سال 2021

بورسیه فول فاند دانشگاه مک‌کواری استرالیا در مقطع دکتری در سال 2021 شرح بورسیه: دانشگاه مک‌کواری استرالیا بورسیه تحصیلی برای سال تحصیلی 2020-2021 در مقطع دکتری برای دانشجویان داخلی  خارجی ... ادامه مطلب
بورسیه دانشگاه جیمز

بورسیه دانشگاه جیمز کوک استرالیا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 2021

بورسیه دانشگاه جیمز کوک استرالیا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 2021 شرح بورسیه: دانشگاه جیمز کوک استرالیا بورسیه تحصیلی the International Excellence Scholarships برای دانشجویان خارجی در ... ادامه مطلب
بورسیه دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا

بورسیه دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا، مقطع کارشناسی رشته شیمی و فیزیک

بورسیه دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا در مقطع کارشناسی در سال 2021 شرح بورسیه: دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا در دانشکده های شیمی و فیزیک خود بورسیه تحصیلی برای دانشجویان خارجی در ... ادامه مطلب