انتقال دانشجو

آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی از خارج به داخل

براساس گزارش خبرگزاری مهر، آیین‌نامه جدید انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور با تصویب وزیر علوم به دانشگاه‌ها ابلاغ شد.

متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است:

در راستای تحقق بند هفت بخش سایر موارد قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸/ ۰۵ / ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، این آیین نامه با هدف انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل با توجه به ظرفیت متناسب دانشگاه‌ها، با شرایط ذیل تدوین می‌شود:

ماده ۱. تعاریف

۱ – ۱. وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲ – ۱. دانشگاه: کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳ – ۱. شورا: شورای انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج و متقاضی انتقال به داخل

۴ – ۱. سازمان: سازمان امور دانشجویان

۵ – ۱. دانشجو: دارندگان تابعیت ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور که در دوره‌های حضوری یا نیمه حضوری تحصیل می‌نمایند.

۶ – ۱. فرزند و همسر مأمور: دارندگان تابعیت ایرانی که حسب مأموریت دولتی خانواده شامل پدر، مادر یا همسر در دانشگاه‌های خارج از کشور شاغل به تحصیل می‌باشند.

۷ – ۱. تحصیلات حضوری: تحصیلاتی که برای انجام آن، مدت حضور دانشجو در محل تحصیل (به استناد گذرنامه) بیش از دو سوم طول تحصیل در دانشگاه مبدا بوده باشد.

۸ – ۱. تحصیلات نیمه حضوری: تحصیلاتی که برای انجام آن، مدت حضور دانشجو در محل تحصیل (به استناد گذرنامه) بین یک سوم الی دو سوم طول تحصیل در دانشگاه مبدا بوده باشد.

باشد. ۹ – ۱. میانگین نمرات دوره (میانگین) : معدل کل نمرات دوره تحصیلی دانشجو می‌باشد که به مقیاس صفر تا بیست معادل سازی شده باشد.

۱۰ – ۱ . دانشگاه‌های خارجی گروه الف، ب، ج و د: آن دسته از دانشگاه‌های خارج از کشور که اعتبار دانشگاه بر اساس تاریخ شروع به تحصیل و برگرفته از فهرست اداره کل دانش آموختگان سازمان تعیین و معرفی می‌شود.

۱۱ – ۱ . دوره دکترای پژوهش محور دانشگاه‌های خارجی (پژوهش محور) : به دوره‌های دکتری در دانشگاه‌های خارج از کشور (نظیر انگلستان، استرالیا و …) گفته می‌شود که دانشجو غالباً بدون نیاز به گذراندن واحدهای درسی و با گذراندن واحد رساله موفق به اخذ درجه دکتری می‌گردد.

۱۲ – ۱ .انتقال از طریق سوابق تحصیلی: انتقال به کدرشته های تحصیلی در برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که بر اساس سوابق تحصیلی متقاضی پذیرش صورت می‌گیرد.

۱۳ – ۱. انتقال به رشته‌های با آزمون ورودی: انتقال به رشته‌های تحصیلی در برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که بر اساس شرکت در آزمون ورودی رشته انتخابی متقاضی پذیرش صورت می‌گیرد.

۱۴ – ۱ .دبیرخانه شورای انتقال: دبیرخانه شورای انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج و متقاضی انتقال به داخل مستقر در اداره کل امور دانشجویان داخل

ماده ۲. ترکیب اعضا و نحوه تشکیل جلسات

۱-۲. معاون وزیر و رئیس سازمان (رئیس شورا)؛

۲ – ۲. معاون امور دانشجویان داخل سازمان (نایب رئیس)

۳ – ۲. مدیر کل امور دانشجویان داخل (دبیر شورا)

۴ – ۲. مدیر کل امور دانش آموختگان سازمان

۵ – ۲. نماینده تام‌الاختیار معاون آموزشی وزارت

۶ – ۲ نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور

۷ – ۲. یک عضو هیأت علمی با تجربه (ترجیحاً معاون آموزشی دانشگاه به انتخاب رئیس شورا. تبصرہ: شورا می‌تواند حسب مورد از اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.

۸ – ۲ جلسات شورا با حضور رئیس یا نایب رئیس و دبیر شورا و در مجموع حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیم‌ها با رأی اکثریت مطلق (حداقل چهار نفر) تصویب می‌شود.

۹ – ۲. کلیه مصوبات و احکام صادره توسط شورا برای همه دانشگاه‌ها لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای مصوبات تخلف اداری محسوب می‌گردد.

ماده ۳. اختیارات شورا

۱-۳. بررسی درخواست‌های فرزندان با همسر مأمور متقاضی انتقال وفق ماده ۶

۲ – ۳ رسیدگی و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های اضطراری در شرایط حاد سیاسی یا امنیتی وفق ماده ۷

۳ – ۳. رسیدگی به پرونده‌های دارای شرایط خاص که با شرایط آئین نامه مطابقت ندارد وفق ماده ۸

۴-۳. اعلام نظر در خصوص مواردی که در آئین نامه پیش بینی نشده است

۵-۳. رسیدگی به سایر موارد کلی که به تشخیص رئیس، یا دبیر شورا به دبیرخانه شورا ارجاع شده است.

۶-۳ نظارت بر عملکرد دانشگاه‌ها در جذب و انتقال دانشجویان

ماده ۴. شرایط عمومی انتقال

۱ – ۴. معتبر بودن دانشگاه مبدا در زمان پذیرش و ثبت نام از نظر اداره کل دانش آموختگان سازمان

۲ – ۴. نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر مقررات عمومی

بیشتر بخوانید:  مدارک مورد نیاز برای اپلای و مهاجرت تحصیلی

۳ – ۴. نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر نظام وظیفه

۴ – ۴. تحصیل در خارج از کشور باید به صورت قانونی و رسمی صورت گرفته و روادید توریستی و سیاحتی در

زمان تحصیل در دانشگاه مبدا، مورد قبول نمی‌باشد.

۵-۴. نداشتن وقفه تحصیلی بیش از یک سال به هنگام ارائه تقاضای

۶ – ۴. حداقل اقامت در کشور مبدا یک نیمسال برای مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکتری حرفه‌ای و دو نیمسال تحصیلی برای مقطع دکتری تخصصی الزامی می‌باشد.

۷ – ۴. دارا بودن مدارک تحصیلی معتبر در مقاطع قبلی مورد تأیید مراجع ذی صلاح داخل کشور.

تبصره ۱. مرجع اعتبارسنجی مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی وزارت آموزش و پرورش و مدارک دانشگاهی اداره‌های کل دانش آموختگان وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

تبصره ۲. دارندگان مدرک معادل از دانشگاه‌های دارای مجوز برگزاری دوره، در صورت تأیید دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت با ادامه تحصیل، امکان انتقال خواهند داشت.

ماده ۵. شرایط اختصاصی انتقال

۱ – ۵. انتقال از طریق سوابق تحصیلی: انتقال در این بخش، تنها به دانشگاه‌هایی است که دارای مجوز پذیرش از طریق سوابق تحصیلی هستند و در صورت گذراندن واحدهای تحصیلی در دانشگاه خارج از کشور، تطبیق واحدهای تحصیلی مشروط به احراز شرایط عمومی ذیربط در ماده ۴ در اختیار گروه آموزشی مربوطه می‌باشد.

۲ – ۵. انتقال به رشته‌های با آزمون ورودی: انتقال در این بخش، مشروط به احراز شرایط عمومی ذیربط در ماده ۴ در مقاطع مختلف تحصیلی به شرح ذیل می‌باشد:

۱ – ۲ – ۵. مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) : گذراندن دو نیمسال یا حداقل ۱۲ واحد اصلی و یا تخصصی با حداقل میانگین دوازده

تبصره. ارائه مدرک پیش دانشگاهی با پایه چهارم دوره متوسطه (مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش) توسط دانشجویانی که با دیپلم ۳ ساله دوره متوسطه در هر یک از دانشگاه‌های خارج از کشور مشغول به تحصیل شده‌اند برای انتقال و ادامه تحصیل در هر یک از دانشگاه‌های داخل، الزامی است. چنانچه مدرک مذکور پس از ورود به دانشگاه مبدا نیز اخذ شده باشد، بلامانع است.

۲ – ۲ – ۵. مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته: گذراندن یک نیمسال تحصیلی یا حداقل ۶ واحد اصلی و یا تخصصی با حداقل میانگین چهارده.

۳ – ۲ – ۵. مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه‌ای و دکترای پیوسته:

۱ – ۳ – ۲ – ۵ متقاضیان انتقال به مقاطع کاردانی و کارشناسی در رشته‌های مربوطه بر اساس مفاد بند ۵-۲-۱.

۲ – ۳ – ۲ – ۵. گذراندن حداقل سه نیمسال تحصیلی یا حداقل ۳۰ واحد اصلی و یا تخصصی با حداقل میانگین پانزده برای ادامه تحصیل در مقاطع دکتری حرفه‌ای، کارشناسی ارشد پیوسته یا دکتری پیوسته داخل کشور.

تبصره ۱. در صورتی که دانشجو در رشته دامپزشکی در مقطع کاردانی یا کارشناسی در کشور مبدا شاغل به تحصیل باشد، انتقال این افراد صرفاً در مقطع کاردانی یا کارشناسی در رشته‌های مرتبط صورت می‌گیرد.

تبصره ۲. برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته با دکتری پیوسته در صورت عدم وجود رشته و مقطع در دانشگاه‌های داخل کشور صرفأ امکان انتقال به دوره کارشناسی میسر می‌باشد.

۴ – ۲ – ۵ مقطع دکتری تخصصی:

۱ – ۴ – ۲ – ۵، ثبت نام در مقطع دکتری در رشته متناسب با مقطع کارشناسی ارشد؛

۲ – ۴ – ۲ – ۵ , گذراندن حداقل دو نیمسال تحصیلی

۳ – ۴ – ۲ – ۵, داشتن ریزنمرات و گزارش پیشرفت تحصیلی؛

۴ – ۴ – ۲ – ۵، ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی رساله و تصویب پروپوزال برای دانشجویان دوره‌های پژوهش محور

تبصره ۱. انتقال دانشجویان دوره نیمه حضوری صرفاً به شرط تحصیل در یکی از دانشگاه‌های خارجی گروه الف و ب امکان پذیر می‌باشد.

تبصره ۲. برای پذیرش دانشجویان پژوهش محور در صورت انتقال به داخل کشور، محل پذیرش نسبت به شکل دوره تصمیم گیری خواهد نمود.

تبصره ۳. دانشجویان پژوهش محور در صورت انتقال به دوره‌های آموزشی – پژوهشی دانشگاه‌های کشور، ملزم به گذراندن واحدهای آموزشی می‌باشند.

تبصره ۴. درخواست انتقال دانشجویان بورسیه خارج از کشور، بعد از اعلام نظر اداره کل بورس و اعزام دانشجویان قابل بررسی خواهد بود.

ماده ۶. درخواست همسر یا فرزندان مأمور که به واسطه اتمام مأموریت مجبور به مراجعت به کشور می‌باشند و فاقد یک یا چند شرط اختصاصی هستند، با شرایط ذیل در شورا رسیدگی می‌گردد.

۱ – ۶. تأیید مأموریت توسط بالاترین مقام دستگاه اعزام کننده مأمور با مقام مجاز از طرف وی

۲ – ۶. اقامت در محل ماموریت.

۳ – ۶. تحصیل در دانشگاه معتبر به تشخیص اداره کل امور دانش آموختگان

۴ – ۶. عدم منع قانونی برای ادامه تحصیل در داخل

۵ – ۶. درخواست انتقال بلافاصله پس از اتمام مأموریت

ماده ۷. در مواقع بروز شرایط حاد سیاسی مانند قطع رابطه دو کشور و یا وقوع حوادث غیرمترقبه مانند جنگ، ناامنی، سیل، زلزله، بیماری‌های پاندمیک و غیره که منجر به اجبار دانشجو به ترک محل تحصیل و عزیمت به کشور می‌گردد، به شرط ثبت نام در دانشگاه محل تحصیل و ارائه گواهی تأیید شده مربوطه، روند انتقال و فرصت ادامه تحصیل در دانشگاه‌های داخل کشور توسط شورا بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.

ماده ۸. تقاضای دانشجویانی که شرایط آنها با این آئین نامه تطبیق ندارد و دارای شرایط خاص باشند به تشخیص دبیر شورا در شورا قابل طرح، بررسی و تصمیم گیری می‌باشد. موارد خاص به مواردی گفته می‌شود که به دلایل امنیتی و سیاسی به تأیید مراجع ذیربط یا به دلیل مشکلات بیماری خاص و صعب العلاج در فرایند تحصیل متقاضی، مشکلاتی به وجود آمده باشد.

بیشتر بخوانید:  مهم ترین بورسیه های فول فاند انگلستان برای دانشجویان

تبصره. مدت ارائه درخواست برای افراد مذکور حداکثر تا یکسال بعد از به وجود آمدن شرایط خاص می‌باشد.

ماده ۹: نحوه ارائه تقاضا و رسیدگی به آنها

۱-۹- کلیه متقاضیان انتقال صرفاً از طریق سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد)، نسبت به ثبت درخواست انتقال اقدام نمایند.

۲-۹- پس از ثبت درخواست در سامانه، اعتبار دانشگاه مبدا و ارزیابی مدارک تحصیلی دانشجو توسط اداره کل امور دانش آموختگان مورد بررسی قرار گرفته و بعد از احراز شرایط از طریق دبیرخانه درخواست‌ها به دانشگاه‌های پیشنهادی متقاضی و دبیرخانه ارسال می‌شود.

۳-۹- دانشگاه‌های مورد تقاضای دانشجو برای انتقال، بایستی همتراز با سطح دانشگاه مبدا، و همچنین متناسب با وضعیت تحصیلی مقطع مورد درخواست، سوابق علمی و تحصیلی و در نظر گرفتن محل سکونت دائم دانشجو و والدین متقاضی باشد.

۴-۹- تقاضا فقط برای همان مقطع تحصیلی که دانشجو در دانشگاه مبدا مشغول به تحصیل بوده و یا مقاطع تحصیلی پایین‌تر (در صورت عدم منع قانونی مانند مقررات نظام وظیفه برای آقایان)، قابل بررسی است.

۵-۹- تأیید صحت صدور مدارک خارج از کشور از طریق سامانه تأیید اسناد کنسولی وزارت امور خارجه الزامی می‌باشد.

۶-۹- در صورتی که دانشجو متقاضی تغییر رشته همزمان با انتقال در مقاطع کاردانی و کارشناسی باشد، تقاضا فقط برای تغییر رشته به یکی از رشته‌های تحصیلی مشابه و یا رشته تحصیلی مرتبط با واحدهای گذرانه قابل بررسی می‌باشد.

۷-۹- در صورت عدم وجود رشته متقاضی در دانشگاه‌های داخل کشور تعیین رشته برای مقاطع کاردانی و کارشناسی متناسب با نوع دیپلم و در مقاطع بالاتر متناسب با رشته مقطع قبلی به تشخیص دانشگاه پذیرش دهنده خواهد بود.

۸-۹- در صورت پذیرش دانشجویان واجد شرایط معرفی شده از طریق سامانه، پس از اعلام مراتب به دبیرخانه، ثبت نام از سوی دانشگاه پذیرنده وفق مقررات بلامانع است.

ماده ۱۰- وظایف و اختیارات دانشگاه پذیرنده (مقصد)

۱-۱۰- اعلام نتیجه بررسی درخواست‌ها به دبیر خانه شورا.

۲-۱۰- معادل سازی و تطبیق واحدهای درسی کلیه مقاطع تحصیلی به تشخیص دانشگاه پذیرنده می‌باشد.

۳-۱۰- محاسبه سنوات تحصیلی دانشجویان انتقالی از تاریخ شروع به تحصیل در داخل کشور می‌باشد و به ازای هر ۱۴ واحد تطبیق در مقطع کاردانی و کارشناسی و هر ۸ واحد در مقطع کارشناسی ارشد یک نیمسال از سنوات دانشجو کسر خواهد شد.

۴-۱۰- دانشجویان انتقالی در دانشگاه پذیرنده، مشمول کلیه مقررات آموزشی متناسب با مقطع تحصیلی آن دانشگاه می‌باشند.

۵-۱۰- بررسی کلیه مدارک تحصیلی و صحت آن (شامل مدارک تحصیلی خارج از کشور با تأیید نهایی سامانه تأیید اسناد کنسولی وزارت امور خارجه) و دریافت اصل مدارک مطابق با مدارک ارائه شده در سامانه بر عهده دانشگاه پذیرنده خواهد بود.

۶-۱۰- مسئولیت استعلام صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان نهایی در صورت نیاز براساس مقررات پذیرش دانشجو، برعهده دانشگاه‌های پذیرنده می‌باشد.

۷-۱۰- پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در کلیه دانشگاه‌ها با رعایت سقف ظرفیت تعیین شده از سوی معاونت آموزشی وزارت انجام می‌شود.

۸-۱۰- نظر به اینکه پذیرش این افراد مازاد بر سهمیه پذیرش آموزش رایگان دانشگاه‌های داخل کشور انجام می‌پذیرد، شهریه پرداز محسوب می‌شوند و شهریه این دانشجویان مطابق مصوبه هیئت امنای دانشگاه تعیین می‌گردد.

۹-۱۰- دانشگاه‌ها ملزم به بررسی درخواست‌ها و پاسخگویی در کمترین زمان ممکن می‌باشند. ضمناً در صورت پذیرش و ثبت نام قطعی، گزارش مربوطه از طریق سامانه ارسال شود.

ماده ۱۱: دبیرخانه شورا:

دبیرخانه شورا زیر نظر دبیر شورای انتقال در اداره کل امور دانشجویان داخل با شرح وظایف ذیل فعالیت می‌نماید:

۱-۱۱- تعیین زمان و مکان جلسه‌ها و دعوت کتبی از اعضا برای حضور در جلسه؛

۲-۱۱- بررسی مقدماتی درخواست‌ها و ارسال به اداره کل امور دانش آموختگان جهت ارزیابی؛

۳-۱۱- رسیدگی به درخواست‌های دارای شرایط و ارجاع مواد تأیید شده به دانشگاه‌های پیشنهادی متقاضی و دبیرخانه بدون نیاز به طرح در شورا؛

۴-۱۱- تشکیل و بررسی مقدماتی پرونده‌های ارجاعی به دبیرخانه و اخذ اطلاعات مورد نیاز و تنظیم دستور جلسه؛

۵-۱۱- تهیه و تنظیم صورت جلسات شورا و تصمیم‌های ابلاغی براساس مصوبات شورا؛

۶-۱۱- جمع آوری و نگهداری گزارشات دانشگاه‌ها، انطباق آن با مفاد آئین نامه‌های مربوط و صورت جلسات شورا؛

۷-۱۱- تهیه گزارش سالانه عملکرد شورا و دانشگاه‌ها و ارائه آن به شورا.

ماده ۱۲- سایر مقررات

۱-۱۲- دانشجویان دوره‌های غیر حضوری در تمام مقاطع، شرایط انتقال به دانشگاه‌های داخل را دارا نمی‌باشند.

۲-۱۲- دانشجوی شاغل به تحصیل در مقطع دکرای حرفه‌ای رشته‌های علوم پزشکی، صرفاً براساس درخواست دانشجو و دارا بودن شرایط مندرج در این آئین نامه، و تأیید دانشگاه مبدا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فقط امکان انتقال به مقاطع کارشناسی و رشته‌های مرتبط را براساس مفاد مواد ۴ و ۵ دارد.

۳-۱۲- اداره کل امور دانش آموختگان سازمان، مرجع بررسی و اظهار نظر در کلیه موضوعات مربوط به تحصیل دانشجویان در دانشگاه‌های خارج از کشور از قبیل تدوین جدول اعتبار سنجی دانشگاه‌ها، اعتبار دانشگاه، ارزش گذاری، معادل سازی نمرات و اعلام میانگین نمرات در سیستم آموزش عالی ایران (با توجه به هم عرضی سیستم‌های آموزش عالی کشورهای مختلف)، اعلام مدت و بازه تحصیل و میزان پیشرفت تحصیلی می‌باشد.

ماده ۱۳- مسئولیت نظارت بر اجرای آئین نامه و رعایت مفاد آن بر عهده شورا و حسن انجام امور و رعایت مقررات آئین نامه به عهده دانشگاه پذیرش دهنده خواهد بود.

ماده ۱۴- هر گونه تفسیر در خصوص مفاد آئین نامه به عهده شورا خواهد بود.

این آئین نامه در چهارده ماده، هفتاد و نه بند و یازده تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا و جایگزین آئین نامه قبلی می‌باشد.

5/5 - (1 امتیاز)

2 پرسش و پاسخ

  • عذرمیخوام من دانشجوی دندانپزشکی بلاروس هستم و سال دوم میخام برم ایتالیا، آیا امکان برگشت به ایران رو دارم؟؟ چقدر شهریه باید بدم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.