بورسیه 2021

بورسیه دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا

بورسیه دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا، مقطع کارشناسی رشته شیمی و فیزیک

بورسیه دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا در مقطع کارشناسی در سال 2021 شرح بورسیه: دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا در دانشکده های شیمی و فیزیک خود بورسیه تحصیلی برای دانشجویان خارجی در ... ادامه مطلب
بورسیه دانشگاه استرثکلاید

بورسیه دانشگاه استرثکلاید بریتانیا در رشته علوم کامپیوتر یا مهندسی نرم افزار

بورسیه دانشگاه استرثکلاید بریتانیا در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر یا مهندسی نرم افزار در سال 2021 شرح بورسیه: دانشگاه استرثکلاید بریتانیا بورسیه تحصیلی برای دانشجویان داخلی و خارجی ... ادامه مطلب