بورسیه دانشگاه کانتربری

بورسیه دانشگاه کانتربری

بورسیه تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه کانتربری نیوزیلند در سال 2019

بورسیه تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه کانتربری نیوزیلند در سال 2019 شرح بورسیه: دانشگاه کانتربری نیوزیلند برای دانشجویان بین المللی برجسته که قصد ادامه تحصیل را دارند، بورسیه تحصیلی ارایه می ... ادامه مطلب
بورسیه مهندسی مکانیک

بورسیه تحصیلی دانشگاه کانتربری نیوزلند در رشته مهندسی مکانیک در سال 2019

بورسیه تحصیلی دانشگاه کانتربری نیوزلند در رشته مهندسی مکانیک در سال 2019 شرح بورسیه: شرکت CWF  همیلتون برای مقطع کارشناسی ارشد بورسیه تحصیلی در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه کانتربری ... ادامه مطلب