بورسیه بازاریابی دیجیتال

بورسیه تحصیلی دانشگاه داندی اسکاتلند

بورسیه مقطع دکتری، رشته بازاریابی دیجیتال، دانشگاه داندی اسکاتلند

دانشگاه داندی اسکاتلند بورسیه جدیدی را در مقطع دکتری در حوزه دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی دیجیتال) ارائه کرده است. موضوع بورسیه: این بورسیه تحصیلی در حوزه دیجیتال مارکتینگ ارائه می شود. ... ادامه مطلب