بایگانی برچسب ها: اسکالرشیپ سوئد

بورسیه دکتری در رشته فیزیک ، دانشگاه اوپسالا سوئد

 • توسط تجربه کار
 • 17:02 تیر 19, 1398
 • ۱۴۲ بازدید
5.0 01 بورسیه تحصیلی مقطع دکتری در حوزه علم فیزیک ، دانشگاه اوپسالا ، کشور سوئد ، سال 2019 شرح بورسیه: بورسیه تحصیلی جدیدی در مقطع دکتری در رشته فیزیک...

بورسیه دکتری در حوزه مطالعات رسانه ، کلیه رشته های تحصیلی ، کشور سوئد

 • توسط تجربه کار
 • 18:17 تیر 14, 1398
 • ۳۶۹ بازدید
5.0 02 بورسیه تحصیلی مقطع دکتری در حوزه مطالعات رسانه و ارتباطات سازمانی ، دانشگاه اوپسالا ، کشور سوئد ، سال 2019 شرح بورسیه: بورسیه تحصیلی جدیدی در م...

بورسیه مقطع دکتری در رشته روانشناسی ، دانشگاه اوپسالا سوئد

 • توسط تجربه کار
 • 18:46 تیر 2, 1398
 • ۲۶۶ بازدید
5.0 02 بورسیه تحصیلی مقطع دکتری در حوزه روانشناسی ، دانشگاه اوپسالا ، کشور سوئد ، سال 2019 شرح بورسیه: بورسیه تحصیلی جدیدی در مقطع دکتری در رشته روانش...

بورسیه دکتری در حوزه علوم محیط زیست ، دانشگاه لینه سوئد

 • توسط تجربه کار
 • 18:57 خرداد 31, 1398
 • ۲۵۲ بازدید
5.0 01 بورسیه تحصیلی مقطع دکتری در حوزه علوم محیط زیست ، دانشگاه لینه سوئد ، سال 2019 شرح بورسیه: بورسیه تحصیلی جدیدی در مقطع دکتری در حوزه علوم محیط ...

بورسیه دکتری در رشته جغرافیای انسانی ، دانشگاه گوتنبرگ سوئد

 • توسط تجربه کار
 • 18:06 خرداد 30, 1398
 • ۲۵۳ بازدید
5.0 01 بورسیه تحصیلی مقطع دکتری در رشته جغرافیای انسانی ، دانشگاه گوتنبرگ سوئد ، سال 2019 شرح بورسیه: بورسیه تحصیلی جدیدی در مقطع دکتری در حوزه جغرافی...

بورسیه مقطع دکتری در رشته داروشناسی ، دانشگاه اوپسالا سوئد

 • توسط تجربه کار
 • 17:22 خرداد 28, 1398
 • ۱۹۰ بازدید
5.0 03 بورسیه تحصیلی مقطع دکتری در حوزه داروشناسی ، دانشگاه اوپسالا ، کشور سوئد ، سال 2019 شرح بورسیه: بورسیه تحصیلی جدیدی در مقطع دکتری در رشته داروش...

بورسیه دکتری در رشته های معماری و عمران ، دانشگاه صنعتی چالمرز سوئد

 • توسط تجربه کار
 • 18:32 خرداد 21, 1398
 • ۴۹۱ بازدید
5.0 02 بورسیه تحصیلی مقطع دکتری ، حوزه مهندسی عمران و معماری ، دانشگاه صنعتی چالمرز سوئد ، سال 2019 شرح بورسیه: بورسیه تحصیلی جدیدی در مقطع دکتری در ح...

بورسیه دکتری در حوزه مهندسی برق و کامپیوتر ، دانشگاه لوند سوئد

 • توسط تجربه کار
 • 17:59 خرداد 20, 1398
 • ۳۹۳ بازدید
4.0 02 بورسیه مقطع دکتری در حوزه مهندسی برق و کامپیوتر ، دانشگاه لوند کشور سوئد ، سال 2019 شرح بورسیه: بورسیه تحصیلی جدیدی در مقطع دکتری در حوزه مهندس...

بورسیه مقطع دکتری در حوزه علم کامپیوتر و سیستم ، کشور سوئد

 • توسط تجربه کار
 • 11:05 خرداد 15, 1398
 • ۳۲۸ بازدید
5.0 01 بورسیه مقطع دکتری در حوزه علم کامپیوتر و سیستم ، دانشگاه مید سوئیدن در کشور سوئد ، سال 2019 شرح بورسیه: بورسیه تحصیلی جدیدی در مقطع دکتری در حو...

بورسیه مقطع دکتری در زمینه هوش مصنوعی و رباتیک ، کشور سوئد

 • توسط تجربه کار
 • 10:59 خرداد 13, 1398
 • ۴۴۰ بازدید
0.0 00 بورسیه تحصیلی مقطع دکتری ، حوزه هوش مصنوعی و رباتیک ، دانشگاه صنعتی چالمرز سوئد ، سال 2019 شرح بورسیه: بورسیه تحصیلی جدیدی در حوزه هوش مصنوعی ر...

بورسیه مقطع دکتری در رشته آمار ، دانشگاه لوند سوئد

 • توسط تجربه کار
 • 17:32 خرداد 11, 1398
 • ۱۶۲ بازدید
5.0 02 بورسیه تحصیلی مقطع دکتری ، حوزه علم آمار ، دانشگاه لوند ، کشور سوئد ، سال 2019 شرح بورسیه: بورسیه تحصیلی جدیدی در مقطع دکتری در رشته آمار توسط ...

بورسیه دکتری در رشته زبان انگلیسی ، داشنگاه اوپسالا سوئد

 • توسط تجربه کار
 • 19:07 خرداد 5, 1398
 • ۴۴۴ بازدید
5.0 01 بورسیه تحصیلی مقطع دکتری در رشته زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه اوپسالا سوئد ، سال 2019 شرح بورسیه: بورسیه تحصیلی جدیدی در مقطع دکتری در حوزه ...
عنوان 1 از 3123 »