فوق_لیسانس

بورسیه دانشگاه فناوری کوئینزلند

بورسیه دانشگاه فناوری کوئینزلند استرالیا در مقطع کارشناسی ارشد در سال 2021

بورسیه دانشگاه فناوری کوئینزلند استرالیا در مقطع کارشناسی ارشد در سال 2021 شرح بورسیه: دانشگاه فناوری کوئینزلند استرالیا بورسیه تحصیلی the Faculty of Education Annual Scholarships برای دانشجویان خارجی در ... ادامه مطلب
بورسیه کرتین استرالیا

بورسیه تحصیلی داشگاه کرتین استرالیا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

بورسیه تحصیلی داشگاه کرتین استرالیا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 2021 شرح بورسیه: داشگاه کرتین استرالیا بورسیه تحصیلی the Access Support international awards برای دانشجویان خارجی با ... ادامه مطلب
بورسیه آذربایجان

بورسیه تحصیلی فول فاند دانشگاه وسترن کاسپین آذربایجان در رشته های مختلف

بورسیه تحصیلی  فول فاند دانشگاه وسترن کاسپین آذربایجان در رشته  های مختلف در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه وسترن کاسپین آذربایجان بورسیه های تحصیلی فول فاند و شایستگی را برای ... ادامه مطلب
بورسیه کارنگی ملون

بورسیه تحصیلی دانشگاه کارنگی ملون استرالیا در رشته مدیریت در سال 2020

بورسیه تحصیلی دانشگاه کارنگی ملون استرالیا  در رشته  مدیریت در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه کارنگی ملون استرالیا بورسیه تحصیلی Australia international awards در جهت حمایت از دانشجویان خارجی جهت ... ادامه مطلب
بورسیه لاتروب

بورسیه دانشگاه لاتروب استرالیا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 2020

بورسیه دانشگاه لاتروب استرالیا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه لاتروب استرالیا بورسیه تحصیلی the Destination Australia Scholarships برای دانشجویان ممتاز خارجی در سال ... ادامه مطلب
بورسیه مونترال کانادا

بورسیه دانشگاه مونترال کانادا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 2020

بورسیه دانشگاه مونترال کانادا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه مونترال کانادا بورسیه تحصیلی the Exemption Grant برای دانشجویان خارجی در سال تحصیلی 2020-2021 ... ادامه مطلب