بورسیه هنر

بورسیه دانشگاه متروپولیتن لندن

بورسیه دانشگاه متروپولیتن لندن در انگلستان در مقطع کارشناسی هنر، معماری و طراحی

بورسیه دانشگاه متروپولیتن لندن در انگلستان در مقطع کارشناسی هنر، معماری و طراحی در سال 2021 شرح بورسیه: دانشگاه متروپولیتن لندن در انگلستان بورسیه تحصیلی در دانشکده هنر، معماری و ... ادامه مطلب
بورسیه دانشگاه لورنشن کانادا

بورسیه دانشگاه لورنشن کانادا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 2021

بورسیه دانشگاه لورنشن کانادا در مقطع کارشناسی  و کارشناسی ارشد در سال 2021 شرح بورسیه: دانشگاه لورنشن کانادا بورسیه تحصیلی برای دانشجویان با استعداد جهت تحصیل در مقطع کارشناسی و ... ادامه مطلب
بورسیه دانشگاه دیکینسون

بورسیه تحصیلی دانشگاه دیکینسون امریکا در مقطع کارشناسی ارشد در سال 2020

بورسیه تحصیلی دانشگاه دیکینسون امریکا در مقطع کارشناسی ارشد در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه دیکینسون امریکا بورسیه تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی برای دانشجویان خارجی در سال 2020-2021 ارایه ... ادامه مطلب
بورسیه رشته موسیقی

بورسیه دانشگاه آکلند نیوزلند در رشته موسیقی در مقطع تحصیلات تکمیلی در سال 2020

بورسیه دانشگاه آکلند نیوزلند در رشته موسیقی در مقطع تحصیلات تکمیلی  در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه آکلند نیوزلند بورسیه تحصیلی  Michael Redshaw Historical Instrument Performance Scholarship برای دانشجویان علاقه ... ادامه مطلب