بورسیه مهندسی

بورسیه مهندسی سیدنی

بورسیه تحصیلی دانشکده مهندسی دانشگاه سیدنی استرالیا در سال 2020

بورسیه تحصیلی دانشکده مهندسی دانشگاه سیدنی استرالیا در سال 2020 شرح بورسیه: دانشکده مهندسی دانشگاه سیدنی استرالیا بورسیه تحقیقاتی International Tuition Fee Research Scholarship برای دانشجویان خارجی در سال تحصیلی ... ادامه مطلب
بورسیه بهداشت استرالیا

بورسیه دانشگاه کوئینزلند استرالیا در مقطع دکتری در حوزه بهداشت در سال 2020

بورسیه دانشگاه کوئینزلند استرالیا در مقطع دکتری در حوزه بهداشت در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه کوئینزلند استرالیا بورسیه تحصیلی در مقطع دکتری برای دانشجویان خارجی در سال تحصیلی 2020-2021 ... ادامه مطلب