بورسیه جامعه شناسی

بورسیه دانشگاه کلمبیا

بورسیه تحصیلی دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

بورسیه تحصیلی دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا بورسیه تحصیلی Kathryn Huget Leadership Award برای دانشجویان خارجی ... ادامه مطلب
بورسیه لیدز

بورسیه تحصیلی دانشگاه لیدز انگلستان در رشته جامعه شناسی مقطع کارشناسی ارشد

بورسیه تحصیلی دانشگاه لیدز انگلستان در رشته جامعه شناسی مقطع کارشناسی ارشد در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه لیدز انگلستان بورسیه تحصیلی برای دانشجویان برجسته خارجی ارایه می کند. دانشکده ... ادامه مطلب