بورسیه تحصیلی اسلونی

بورسیه اسلونی

بورسیه تحصیلی دانشگاه لیوبلیانا اسلونی در رشته MBA  ( مدیریت) در سال 2020

بورسیه تحصیلی دانشکده اقتصاد و تجارت دانشگاه لیوبلیانا اسلونی در رشته MBA  ( مدیریت) در سال 2020 شرح بورسیه: دانشکده اقتصاد و تجارت دانشگاه لیوبلیانا اسلونی بورسیه تحصیلی برای دانشجویان ... ادامه مطلب