بورسیه اسپانیا

بورسیه کاتالونیا

بورسیه تحصیلی دانشگاه بین المللی کاتالونیا اسپانیا در سال 2020

بورسیه تحصیلی دانشگاه بین المللی کاتالونیا اسپانیا در مقاطع مختلف تحصیلی  در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه بین المللی کاتالونیا اسپانیا بورسیه تحصیلی fabulous International Excellence Scholarship. برای دانشجویان با ... ادامه مطلب
بورسیه بارسلونا

بورسیه مرکز کامپیوتری بارسلونا برای رشته زیست شناسی در سال 2019

بورسیه مرکز کامپیوتری بارسلونا برای رشته زیست شناسی در سال 2019 شرح بورسیه: مرکز کامپیوتری بارسلونا برای دانشجویان مقطع کارشناسی در جهت ادامه انجام تحقیقات بورسیه ارایه می کند دانشجویان ... ادامه مطلب