بورسیه آمریکا و کانادا

بورسیه دانشگاه ایلینویز

بورسیه تحصیلی دانشگاه ایلینویز وسلیان آمریکا در مقطع کارشناسی در سال 2020

بورسیه تحصیلی دانشگاه ایلینویز وسلیان آمریکا در مقطع کارشناسی در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه ایلینویز وسلیان آمریکا بورسیه تحصیلی برای دانشجویان خارجی ممتاز در سال تحصیلی 2020-2021 اریه می ... ادامه مطلب
بورسیه میامی آمریکا

بورسیه تحصیلی فول فاند دانشگاه میامی آمریکا در مقطع کارشناسی  در سال 2020

بورسیه تحصیلی فول فاند دانشگاه میامی آمریکا در مقطع کارشناسی  در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه میامی آمریکا بورسیه تحصیلی  Stamps Scholarship برای دانشجویان خارجی که محدودیت های مالی حهت ... ادامه مطلب
بورسیه دانشگاه کلمبیا

بورسیه تحصیلی دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

بورسیه تحصیلی دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا بورسیه تحصیلی Kathryn Huget Leadership Award برای دانشجویان خارجی ... ادامه مطلب
بورسیه مونترال کانادا

بورسیه تحصیلی دانشگاه مونترال کانادا در تمامی مقاطع تحصیلی در سال 2020

بورسیه تحصیلی دانشگاه مونترال کانادا در تمامی مقاطع تحصیلی در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه مونترال کانادا بورسیه تحصیلی beneficial International Student programme برای جذب دانشجویان با استعداد خارجی در ... ادامه مطلب