نیوزلند

بورسیه لینکلن نیوزلند

بورسیه دانشگاه لینکلن نیوزلند در مقطع کارشناسی برای دانشجویان خارجی در سال 2021

بورسیه دانشگاه لینکلن نیوزلند در مقطع کارشناسی برای دانشجویان خارجی در سال 2021 شرح بورسیه: دانشگاه لینکلن نیوزلند بورسیه تحصیلی برای دانشجویان خارجی در مقطع کارشناسی ارایه می کند. دانشگاه ... ادامه مطلب
بورسیه مک دیارمید نیوزلند

بورسیه فول فاند انستیتو مواد پیشرفته فناوری نانو مک دیارمید نیوزلند

بورسیه فول فاند انستیتو مواد پیشرفته  فناوری نانو مک دیارمید نیوزلند در مقطع دکتری در سال 2021 شرح بورسیه: انستیتو مواد پیشرفته  فناوری نانو مک دیارمید نیوزلند بورسیه تحصیلی فول ... ادامه مطلب
بورسیه دانشگاه اتاگو

بورسیه تحصیلی دانشگاه اتاگو نیوزلند در مقطع کارشناسی  در سال 2020

بورسیه تحصیلی دانشگاه اتاگو نیوزلند در مقطع کارشناسی  در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه اتاگو نیوزلند بورسیه تحصیلی University of Otago’s Vice-Chancellor’s International Scholarship برای دانشجویان خارجی چهت تحصیل در ... ادامه مطلب
بورسیه رشته موسیقی

بورسیه دانشگاه آکلند نیوزلند در رشته موسیقی در مقطع تحصیلات تکمیلی در سال 2020

بورسیه دانشگاه آکلند نیوزلند در رشته موسیقی در مقطع تحصیلات تکمیلی  در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه آکلند نیوزلند بورسیه تحصیلی  Michael Redshaw Historical Instrument Performance Scholarship برای دانشجویان علاقه ... ادامه مطلب