دانمارک

بورسیه دندان پزشکی

بورسیه تحصیلی دانشگاه کپنهاگ دانمارک در رشته دندان پزشکی در سال 2021

بورسیه تحصیلی دانشگاه کپنهاگ دانمارک در رشته دندان پزشکی در سال 2021 شرح بورسیه: دانشکده دندان پزشکی دانشگاه کپنهاگ دانمارک بورسیه تحصیلی برای دانشجویان با انگیزه و مستعد جهت ادامه ... ادامه مطلب
بورسیه کپنهاگ دانمارک

بورسیه زیست شناسی دانشگاه کپنهاگ دانمارک در مقطع دکتری در سال 2020

بورسیه دانشکده زیست شناسی دانشگاه کپنهاگ دانمارک در مقطع دکتری در سال 2020 شرح بورسیه: دانشکده زیست شناسی دانشگاه کپنهاگ دانمارک بورسیه تحصیلی برای بهترین و برجسته ترین دانشجویان سراسر ... ادامه مطلب