سایر کشورها

بورسیه دانشگاه مدیترانه ترکیه

بورسیه تحصیلی دانشگاه مدیترانه شرقی ترکیه در مقطع کارشناسی در سال 2020

بورسیه تحصیلی دانشگاه مدیترانه شرقی ترکیه در مقطع کارشناسی در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه مدیترانه شرقی ترکیه بورسیه تحصیلی جهت کمک مالی به دانشجویان خارجی  برجسته در مقطع کارشناسی ... ادامه مطلب
بورسیه مجارستان

بورسیه تحصیلی دانشگاه متروپولیتن مجارستان در مقاطع مختلف تحصیلی

بورسیه تحصیلی دانشگاه متروپولیتن بوداپست مجارستان در مقاطع مختلف تحصیلی  در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه متروپولیتن بوداپست مجارستان بورسیه Excellence funding برای دانشجویان خارجی با استعداد و ممتاز در ... ادامه مطلب
بورسیه کاتالونیا

بورسیه تحصیلی دانشگاه بین المللی کاتالونیا اسپانیا در سال 2020

بورسیه تحصیلی دانشگاه بین المللی کاتالونیا اسپانیا در مقاطع مختلف تحصیلی  در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه بین المللی کاتالونیا اسپانیا بورسیه تحصیلی fabulous International Excellence Scholarship. برای دانشجویان با ... ادامه مطلب
بورسیه دانشگاه کادیر حاس

بورسیه تحصیلی دانشگاه کادیر حاس ترکیه در مقاطع مختلف تحصیلی  در سال 2020

بورسیه تحصیلی دانشگاه کادیر حاس ترکیه در مقاطع مختلف تحصیلی  در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه کادیر حاس ترکیه بورسیه تحصیلی شگفت انگیزی برای سال تحصیلی 2020-2021 برای دانشجویان خارجی ... ادامه مطلب