کشورها

country

بورسیه کالج دوبلین

بورسیه تحصیلی کالج دانشگاه دوبلین ایرلند رشته کامپیوتر در مقطع دکتری

بورسیه تحصیلی کالج دانشگاه دوبلین ایرلند رشته کامپیوتر در مقطع دکتری در سال 2020 شرح بورسیه: کالج دانشگاه دوبلین ایرلند بورسیه تحصیلی the Full-Time International PhD Position برای دانشجویان خارجی ... ادامه مطلب
بورسیه دانشگاه ادینبورگ

بورسیه تحصیلی دانشگاه ادینبورگ بریتانیا در مقطع کارشناسی ارشد در سال 2020

بورسیه تحصیلی دانشگاه ادینبورگ بریتانیا در مقطع کارشناسی ارشد در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه ادینبورگ بریتانیا بورسیه تحصیلی the John Fisher High Performance (HPC) Scholarships program برای دانشجویان سراسر ... ادامه مطلب