سپتامبر

بورسیه دندان پزشکی

بورسیه تحصیلی دانشگاه کپنهاگ دانمارک در رشته دندان پزشکی در سال 2021

بورسیه تحصیلی دانشگاه کپنهاگ دانمارک در رشته دندان پزشکی در سال 2021 شرح بورسیه: دانشکده دندان پزشکی دانشگاه کپنهاگ دانمارک بورسیه تحصیلی برای دانشجویان با انگیزه و مستعد جهت ادامه ... ادامه مطلب
بورسیه فول فاند ادینبرو

بورسیه فول فاند دانشگاه ادینبرو بریتانیا در رشته برنامه نویسی در سال 2020

بورسیه فول فاند دانشگاه ادینبرو بریتانیا در رشته برنامه نویسی در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه ادینبرو اسکاتلند بریتانیا بورسیه تحصیلی فول فاند برای مقطع دکتری در زمینه سیستم های ... ادامه مطلب
بورسیه کارنگی ملون

بورسیه تحصیلی دانشگاه کارنگی ملون استرالیا در رشته مدیریت در سال 2020

بورسیه تحصیلی دانشگاه کارنگی ملون استرالیا  در رشته  مدیریت در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه کارنگی ملون استرالیا بورسیه تحصیلی Australia international awards در جهت حمایت از دانشجویان خارجی جهت ... ادامه مطلب