سپتامبر

بورسیه دانشگاه ترکیه

بورسیه دانشگاه فنی خاورمیانه ترکیه در مقاطع مختلف تحصیلی در سال 2020

بورسیه دانشگاه فنی خاورمیانه ترکیه در مقاطع مختلف تحصیلی  در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه فنی خاورمیانه ترکیه بورسیه تحصیلی برای دانشجویان داخلی و خارجی در سال تحصیلی 2020-2021 ارایه ... ادامه مطلب
بورسیه ناتینگهام مالزی

بورسیه تحصیلی دانشگاه ناتینگهام مالزی در مقطع کارشناسی در سال 2020

بورسیه تحصیلی دانشگاه ناتینگهام مالزی در مقطع کارشناسی در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه ناتینگهام مالزی برای دانشجویان برجسته خارجی بورسیه تحصیلی جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی در رشته ... ادامه مطلب
بورسیه باند استرالیا

بورسیه تحصیلی دانشگاه باند استرالیا در رشته معماری مقطع کارشناسی ارشد

بورسیه تحصیلی دانشگاه باند استرالیا در رشته معماری مقطع کارشناسی ارشد در سال 2020 شرح بورسیه: بنیاد Abedian  در دانشگاه باند استرالیا بورسیه تحصیلی در رشته معماری برای مقطع کارشناسی ... ادامه مطلب
بورسیه شفیلد انگلستان

بورسیه تحصیلی دانشکده مهندسی دانشگاه شفیلد انگلستان در مقطع کارشناسی

بورسیه تحصیلی دانشکده مهندسی دانشگاه شفیلد انگلستان در مقطع کارشناسی در سال 2020 شرح بورسیه: دانشکده مهندسی دانشگاه شفیلد انگلستان بورسیه تحصیلی برای دانشجویان بین المللی در مقطع کارشناسی ارایه ... ادامه مطلب
بورسیه روباتیک

بورسیه تحصیلی دانشگاه صنعتی کویئنزلند استرالیا در رشته روباتیک مقطع دکتری

بورسیه تحصیلی دانشگاه صنعتی کویئنزلند استرالیا  در رشته روباتیک مقطع دکتری در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه صنعتی کویئنزلند استرالیا بورسیه تحصیلی برای دانشجویان بین المللی در رشته روباتیک ارایه ... ادامه مطلب