اکتبر

بورسیه دانشگاه فناوری کوئینزلند

بورسیه دانشگاه فناوری کوئینزلند استرالیا در مقطع کارشناسی ارشد در سال 2021

بورسیه دانشگاه فناوری کوئینزلند استرالیا در مقطع کارشناسی ارشد در سال 2021 شرح بورسیه: دانشگاه فناوری کوئینزلند استرالیا بورسیه تحصیلی the Faculty of Education Annual Scholarships برای دانشجویان خارجی در ... ادامه مطلب
بورسیه مهندسی شیمی

بورسیه دانشگاه کوئینزلند استرالیا در مقطع دکتری رشته مهندسی شیمی

بورسیه دانشگاه کوئینزلند استرالیا در مقطع دکتری رشته مهندسی شیمی در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه کوئینزلند استرالیا بورسیه تحصیلی the PhD Top-Up International Scholarships  برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی ... ادامه مطلب