اکتبر

بورسيه برايتون

بورسیه ورزشی دانشگاه برایتون انگلستان مقطع کارشناسی در سال 2021

بورسیه ورزشی دانشگاه برایتون انگلستان مقطع کارشناسی در سال 2021 شرح بورسیه: دانشگاه برایتون انگلستان ، بورسیه تحصیلی برای دانشجویان با استعداد ورزشکار جهت تحصیل در این دانشگاه ارایه می ... ادامه مطلب
بورسیه دانشگاه فناوری کوئینزلند

بورسیه دانشگاه فناوری کوئینزلند استرالیا در مقطع کارشناسی ارشد در سال 2021

بورسیه دانشگاه فناوری کوئینزلند استرالیا در مقطع کارشناسی ارشد در سال 2021 شرح بورسیه: دانشگاه فناوری کوئینزلند استرالیا بورسیه تحصیلی the Faculty of Education Annual Scholarships برای دانشجویان خارجی در ... ادامه مطلب