فوریه

بورسیه کنکوردیا

بورسیه فول فاند دانشگاه کنکوردیا کانادا در مقطع کارشناسی در سال 2021

بورسیه فول فاند دانشگاه کنکوردیا کانادا در مقطع کارشناسی در سال 2021 شرح بورسیه: دانشگاه کنکوردیا کانادا بورسیه تحصیلی the Presidential Scholarships programme برای دانشجویان با استعداد خارجی جهت تحصیل ... ادامه مطلب
بورسیه دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا

بورسیه دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا، مقطع کارشناسی رشته شیمی و فیزیک

بورسیه دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا در مقطع کارشناسی در سال 2021 شرح بورسیه: دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا در دانشکده های شیمی و فیزیک خود بورسیه تحصیلی برای دانشجویان خارجی در ... ادامه مطلب
بورسیه کرتین استرالیا

بورسیه تحصیلی داشگاه کرتین استرالیا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

بورسیه تحصیلی داشگاه کرتین استرالیا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 2021 شرح بورسیه: داشگاه کرتین استرالیا بورسیه تحصیلی the Access Support international awards برای دانشجویان خارجی با ... ادامه مطلب