دسامبر

بورسیه آمستردام هلند

بورسیه تحصیلی دانشگاه آمستردام هلند در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

بورسیه تحصیلی دانشگاه علمی کاربردی آمستردام هلند در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه علمی کاربردی آمستردام هلند بورسیه تحصیلی the Amsterdam Talent Scholarship برای ... ادامه مطلب
بورسیه دانشگاه ویکتوریا

بورسیه دانشگاه ویکتوریا ولینگتون نیوزلند در مقطع کارشناسی ارشد

بورسیه دانشگاه ویکتوریا ولینگتون نیوزلند در مقطع کارشناسی ارشد در سال 2020 شرح بورسیه: دولت نیوزلند بورسیه تحصیلی International Dame Margaret Clark Scholarship در رشته علوم سیاسی برای دانشجویان برجسته ... ادامه مطلب