دسامبر

بورسیه مک دیارمید نیوزلند

بورسیه فول فاند انستیتو مواد پیشرفته فناوری نانو مک دیارمید نیوزلند

بورسیه فول فاند انستیتو مواد پیشرفته  فناوری نانو مک دیارمید نیوزلند در مقطع دکتری در سال 2021 شرح بورسیه: انستیتو مواد پیشرفته  فناوری نانو مک دیارمید نیوزلند بورسیه تحصیلی فول ... ادامه مطلب
بورسیه دانشگاه استرثکلاید

بورسیه دانشگاه استرثکلاید بریتانیا در رشته علوم کامپیوتر یا مهندسی نرم افزار

بورسیه دانشگاه استرثکلاید بریتانیا در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر یا مهندسی نرم افزار در سال 2021 شرح بورسیه: دانشگاه استرثکلاید بریتانیا بورسیه تحصیلی برای دانشجویان داخلی و خارجی ... ادامه مطلب