آگوست

بورسیه کپنهاگ دانمارک

بورسیه زیست شناسی دانشگاه کپنهاگ دانمارک در مقطع دکتری در سال 2020

بورسیه دانشکده زیست شناسی دانشگاه کپنهاگ دانمارک در مقطع دکتری در سال 2020 شرح بورسیه: دانشکده زیست شناسی دانشگاه کپنهاگ دانمارک بورسیه تحصیلی برای بهترین و برجسته ترین دانشجویان سراسر ... ادامه مطلب
بورسیه اندونزی

بورسیه فول فاند دانشگاه صنعتی سمبوا اندونزی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

بورسیه تحصیلی فول فاند دانشگاه صنعتی سمبوا اندونزی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه صنعتی سمبوا اندونزی بورسیه سفیر جهانی را به منظور ترغیب ... ادامه مطلب
بورسیه کویئنزلند استرالیا

بورسیه تحصیلی دانشگاه کویئنزلند استرالیا در مقطع دکتری در سال 2020

بورسیه تحصیلی دانشگاه کویئنزلند استرالیا در مقطع دکتری در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه کویئنزلند استرالیا بورسیه تحقیقاتی برای مقطع دکتری در زمینه درک تأثیر تغییرات رطوبت در خواص مکانیکی ... ادامه مطلب
بورسیه دانشگاه کویئنزلند استرالیا

بورسیه تحصیلی دانشگاه کویئنزلند استرالیا در مقطع دکتری در سال 2020

بورسیه تحصیلی دانشگاه کویئنزلند استرالیا در مقطع دکتری  در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه کویئنزلند استرالیا بورسیه تحصیلی  PhD International funding برای دانشجویان خارجی در سال تحصیلی 2020-2021 ارایه می ... ادامه مطلب