فیزیک

بورسیه مک دیارمید نیوزلند

بورسیه فول فاند انستیتو مواد پیشرفته فناوری نانو مک دیارمید نیوزلند

بورسیه فول فاند انستیتو مواد پیشرفته  فناوری نانو مک دیارمید نیوزلند در مقطع دکتری در سال 2021 شرح بورسیه: انستیتو مواد پیشرفته  فناوری نانو مک دیارمید نیوزلند بورسیه تحصیلی فول ... ادامه مطلب
بورسیه دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا

بورسیه دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا، مقطع کارشناسی رشته شیمی و فیزیک

بورسیه دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا در مقطع کارشناسی در سال 2021 شرح بورسیه: دانشگاه فنی کوئینزلند استرالیا در دانشکده های شیمی و فیزیک خود بورسیه تحصیلی برای دانشجویان خارجی در ... ادامه مطلب