داروسازی

بورسیه دامپزشکی

بورسیه تحصیلی دانشگاه علوم زندگی نروژ در رشته دامپزشکی در مقطع دکتری

بورسیه تحصیلی دانشگاه علوم زندگی نروژ در رشته دامپزشکی در مقطع دکتری در سال 2020 شرح بورسیه: دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم زندگی نروژ بورسیه تحصیلی برای دانشجویان برجسته و ممتاز ... ادامه مطلب
بورسیه دانشگاه استرثکلاید

بورسیه دانشگاه استرثکلاید بریتانیا در رشته های علوم پایه در مقطع کارشناسی ارشد

بورسیه دانشگاه استرثکلاید بریتانیا در رشته های علوم پایه در مقطع کارشناسی ارشد در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه استرثکلاید بریتانیا بورسیه تحصیلی Faculty of Science masters programmes برای دانشجویان ... ادامه مطلب