مهندسی مکانیک

بورسیه تحصیلی کوئینزلند

بورسیه تحصیلی دانشگاه کوئینزلند استرالیا در مقطع دکتری  در سال 2020

بورسیه دانشگاه کوئینزلند استرالیا در مقطع دکتری  در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه کوئینزلند استرالیا بورسیه تحصیلی the Semi-Automated Vehicles PhD Positions برای دانشجویان سراسر دنیا در مقطع دکتری در ... ادامه مطلب
بورسیه کوئینزلند استرالیا

بورسیه تحصیلی دانشگاه کوئینزلند ولینگتون استرالیا در مقطع دکتری در سال 2020

بورسیه تحصیلی دانشگاه کوئینزلند ولینگتون استرالیا در مقطع دکتری در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه کوئینزلند ولینگتون استرالیا بورسیه تحصیلی در مقطع دکتری رشته مهندسی و محاسبات در سال تحصیلی ... ادامه مطلب
بورسیه دانشگاه دیکینسون

بورسیه تحصیلی دانشگاه دیکینسون امریکا در مقطع کارشناسی ارشد در سال 2020

بورسیه تحصیلی دانشگاه دیکینسون امریکا در مقطع کارشناسی ارشد در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه دیکینسون امریکا بورسیه تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی برای دانشجویان خارجی در سال 2020-2021 ارایه ... ادامه مطلب
بورسیه اندونزی

بورسیه فول فاند دانشگاه صنعتی سمبوا اندونزی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

بورسیه تحصیلی فول فاند دانشگاه صنعتی سمبوا اندونزی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه صنعتی سمبوا اندونزی بورسیه سفیر جهانی را به منظور ترغیب ... ادامه مطلب