مهندسی مکانیک

بورسیه اندونزی

بورسیه فول فاند دانشگاه صنعتی سمبوا اندونزی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

بورسیه تحصیلی فول فاند دانشگاه صنعتی سمبوا اندونزی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه صنعتی سمبوا اندونزی بورسیه سفیر جهانی را به منظور ترغیب ... ادامه مطلب
بورسیه کویئنزلند استرالیا

بورسیه تحصیلی دانشگاه کویئنزلند استرالیا در مقطع دکتری در سال 2020

بورسیه تحصیلی دانشگاه کویئنزلند استرالیا در مقطع دکتری در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه کویئنزلند استرالیا بورسیه تحقیقاتی برای مقطع دکتری در زمینه درک تأثیر تغییرات رطوبت در خواص مکانیکی ... ادامه مطلب
بورسیه چولالونگکورن تایلند

بورسیه تحصیلی فول فاند دانشگاه چولالونگکورن تایلند در مقاطع مختلف تحصیلی

بورسیه تحصیلی فول فاند دانشگاه چولالونگکورن تایلند در مقاطع مختلف تحصیلی در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه چولالونگکورن تایلند که در شهر بانکوک واقع شده استف بورسیه تحصیلی دولتی برای ... ادامه مطلب