مدیریت

بورسیه کویئنزلند استرالیا

بورسیه دانشگاه کویئنزلند استرالیا در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در سال 2021

بورسیه دانشگاه کویئنزلند استرالیا در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در سال 2021 شرح بورسیه: دانشگاه کویئنزلند استرالیا بورسیه تحصیلی Wine Australia PhD and MPhil Top-Up International Scholarships برای دانشجویان ... ادامه مطلب
بورسیه برادفورد انگلستان

بورسیه تحصیلی فول فاند داشگاه برادفورد انگلستان در مقطع دکتری در سال 2021

بورسیه تحصیلی فول فاند داشگاه برادفورد انگلستان در مقطع دکتری در سال 2021 شرح بورسیه: داشگاه برادفورد انگلستان بورسیه تحصیلی در مقطع دکتری برای دانشجویان خارجی جهت تحصیل در این ... ادامه مطلب
بورسیه کارنگی ملون

بورسیه تحصیلی دانشگاه کارنگی ملون استرالیا در رشته مدیریت در سال 2020

بورسیه تحصیلی دانشگاه کارنگی ملون استرالیا  در رشته  مدیریت در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه کارنگی ملون استرالیا بورسیه تحصیلی Australia international awards در جهت حمایت از دانشجویان خارجی جهت ... ادامه مطلب