مهندسی صنایع

بورسیه آمستردام هلند

بورسیه تحصیلی دانشگاه آمستردام هلند در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

بورسیه تحصیلی دانشگاه علمی کاربردی آمستردام هلند در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه علمی کاربردی آمستردام هلند بورسیه تحصیلی the Amsterdam Talent Scholarship برای ... ادامه مطلب
بورسیه مهندسی سیدنی

بورسیه تحصیلی دانشکده مهندسی دانشگاه سیدنی استرالیا در سال 2020

بورسیه تحصیلی دانشکده مهندسی دانشگاه سیدنی استرالیا در سال 2020 شرح بورسیه: دانشکده مهندسی دانشگاه سیدنی استرالیا بورسیه تحقیقاتی International Tuition Fee Research Scholarship برای دانشجویان خارجی در سال تحصیلی ... ادامه مطلب