مهندسی عمران

بورسیه دانشگاه لورنشن کانادا

بورسیه دانشگاه لورنشن کانادا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 2021

بورسیه دانشگاه لورنشن کانادا در مقطع کارشناسی  و کارشناسی ارشد در سال 2021 شرح بورسیه: دانشگاه لورنشن کانادا بورسیه تحصیلی برای دانشجویان با استعداد جهت تحصیل در مقطع کارشناسی و ... ادامه مطلب
بورسیه ملبورن

بورسیه تحصیلی دانشگاه ملبورن استرالیا در مقطع دکتری منهدسی سازه در سال 2021

بورسیه دانشگاه ملبورن استرالیا در مقطع دکتری در سال 2021 شرح بورسیه: دانشگاه ملبورن استرالیا بورسیه تحصیلی برای دانشجویان خارجی در سال تحصیلی 2020-2021 در مقطع دکتری رشته مهندس سازه ... ادامه مطلب
بورسیه سالفورد انگلستان

بورسیه دانشگاه سالفورد انگلستان در مقطع کارشناسی رشته معماری در سال 2020

بورسیه دانشگاه سالفورد انگلستان در مقطع کارشناسی رشته معماری در سال 2020 شرح بورسیه: دانشگاه سالفورد انگلستان بورسیه تحصیلی با هدف تامین هزینه های تحصیلی جهت کمک به دانشجویان برای ... ادامه مطلب