بایگانی برچسب ها: بورسیه 2020

بورسیه تحصیلی دانشگاه کویئنزلند استرالیا در رشته مهندسی شیمی و معدن

 • توسط جلالیان ابراهیمی
 • 13:58 تیر 5, 1398
 • ۴۵۸ بازدید
5.0 02 بورسیه تحصیلی دانشگاه کویئنزلند استرالیا در رشته مهندسی شیمی و معدن در سال 2019 شرح بورسیه: دانشگاه کویئنزلند استرالیا برای مقطع کارشناسی ارشد ...

بورسیه تحصیلی دانشگاه برادفورد انگلستان در رشته های ورزشی

 • توسط جلالیان ابراهیمی
 • 13:54 تیر 3, 1398
 • ۳۲۳ بازدید
5.0 02 بورسیه تحصیلی دانشگاه برادفورد انگلستان در رشته های ورزشی شرح بورسیه: دانشگاه  برادفورد انگلستان در جهت کمک با دانشجویان ورزشکار ، بورسیه تحصیل...

بورسیه تحصیلی دانشگاه پلیموث انگلستان در مقطع دکتری

 • توسط جلالیان ابراهیمی
 • 13:08 تیر 1, 1398
 • ۲۶۰ بازدید
5.0 01 بورسیه تحصیلی دانشگاه پلیموث انگلستان در مقطع دکتری در سال 2019-2020 شرح بورسیه: دانشگاه پلیموث انگلستان بورسیه تحصیلی برای دانشجویان بین الملل...

بورسیه تحصیلی دانشگاه فنی مهندسی سیدنی استرالیا در مقطع کارشناسی ارشد 

 • توسط جلالیان ابراهیمی
 • 13:24 خرداد 29, 1398
 • ۳۴۶ بازدید
5.0 01 بورسیه تحصیلی دانشگاه فنی مهندسی سیدنی استرالیا در مقطع کارشناسی ارشد شرح بورسیه: دانشگاه فنی مهندسی سیدنی استرالیا بورسیه تحصیلی برای دانشجویا...

بورسیه تحصیلی دانشگاه ساپینزا رم ایتالیا در مقطع کارشناسی ارشد

 • توسط جلالیان ابراهیمی
 • 12:55 خرداد 26, 1398
 • ۵۹۷ بازدید
3.0 02 بورسیه تحصیلی دانشگاه ساپینزا رم ایتالیا در مقطع کارشناسی ارشد در سال 2019 شرح بورسیه: دانشگاه ساپینزا رم ایتالیا بورسیه تحصیلی برای دانشجویان ...

بورسیه تحصیلی دانشگاه ملی ججو کره جنوبی در رشته نانو مواد در مقطع دکتری

 • توسط جلالیان ابراهیمی
 • 13:08 خرداد 23, 1398
 • ۲۸۲ بازدید
0.0 00 بورسیه تحصیلی دانشگاه ملی ججو کره جنوبی در رشته نانو مواد در مقطع دکتری در سال 2019 شرح بورسیه: دانشگاه ملی ججو کره جنوبی ، برای دانشجویان بین ...

بورسیه تحصیلی رشته مهندسی دانشگاه ادیت کوان استرالیا در مقطع دکتری  

 • توسط جلالیان ابراهیمی
 • 13:35 خرداد 22, 1398
 • ۵۳۳ بازدید
5.0 01 بورسیه تحصیلی رشته مهندسی دانشگاه ادیت کوان استرالیا در مقطع دکتری شرح بورسیه: دانشکده مهندسی دانشگاه ادیت کوان استرالیا بورسیه تحصیلی برای رشت...

بورسیه تحصیلی دانشگاه پاساو آلمان در مقطع کارشناسی ارشد

 • توسط جلالیان ابراهیمی
 • 13:39 خرداد 16, 1398
 • ۵۷۱ بازدید
5.0 03 بورسیه تحصیلی دانشگاه پاساو آلمان در مقطع کارشناسی ارشد در سال 2019 شرح بورسیه: دانشگاه پاساو آلمان بورسیه تحصیلی Helmut-Schmidt-Programme برای...

بورسیه تحصیلی دانشگاه ادیت کوان استرالیا در مقطع کارشناسی

 • توسط جلالیان ابراهیمی
 • 14:01 خرداد 13, 1398
 • ۵۱۳ بازدید
5.0 02 بورسیه تحصیلی دانشگاه ادیت کوان استرالیا در مقطع کارشناسی در سال 2019 شرح بورسیه: دانشگاه ادیت کوان استرالیا با همکاری گروه امارات برای دانشجوی...