بورسیه تساید

بورسیه دانشگاه تساید

بورسیه دانشگاه تساید انگلستان در زمینه یادگیری ماشین در مقطع دکتری

بورسیه تحصیلی دانشگاه تساید انگلستان در زمینه یادگیری ماشین در مقطع دکتری در سال 2019 شرح بورسیه: دانشگاه تساید انگلستان بورسیه تحصیلی در مقطع دکتری برای دانشجویان بین المللی ارایه ... ادامه مطلب