زبان انگلیسی

زبانکده

این روزها دیگر صحبت از داشتن یا نداشتن مدرک آیلتس یا تافل نبوده و آنچه مهم است، نمره ای ایست که در چنین آزمون هایی کسب کرده اید! صحبت از لزوم دارا بودن مدرک زبانیِ معتبر در زمانی که اکثریت متقاضیان به اهمیت آن آگاه هستند شاید چندان ضروری نباشد و بد نیست که فقط به گفتن همین یک جمله بسنده کنیم : نه تنها اکثریت قریب به اتفاق دانشگاه های جهان داشتن مدرک آیلتس یا تافل با نمره قابل قبول رو برای دادن پذیرش به متقاضیان شرط می دانند، بلکه بسیاری از دانشگاه ها بیش از آنکه به سوابق تحصیلی دانشجو در گذشته توجه کنند، به نمره زبان انگلیسی وی نگاه می کنند! طبیعتا این آزمون ها که از این درجه از اهمیت برخوردارند، استاندارهای بالایی را در نظر گرفته و با تکنیک هایی مختلف، به طور جدی سطح زبان انگلیسی متقاضی را محک می زنند. تکنیک هایی که اگر از قبل با آنها آشنایی داشته باشید، در زمان امتحان کمتر گرفتار استرس شده و با شناخت قبلی ای که از سوالات و نحوه صحیح پاسخگویی به آنها به دست آورده اید، می توانید نمره مناسبی را کسب کنید. هدف ما نیز در این بخش آشنا کردن شما با همین تکنیک ها و ترفندها است؛ پس با کلیک بر روی هریک از آیکون های زیرفرصت مطالعه مطالب این بخش را به هیچ وجه از دست ندهید.

آزمون آیلتس
آیلتس
آزمون تافل
تافل